Participants

No. Name Affiliation Banquet
1 Kunihito Ioka KEK Yes
2 Hideo Kodama KEK No
3 Kazunori Kohri KEK Yes
4 Shota Kisaka KEK Yes
5 Sanshiro Shibata KEK Yes
6 Ryo Yamazaki Aoyama Yes
7 Katsuaki Asano ICRR Yes
8 Tomohide Wada Riken
9 Jiro Shimoda Aoyama Yes
10 Tatsuya Matsumoto Kyoto Yes
11 Koutaro Kyutoku Riken Yes
12 Takuya Hasegawa KEK Yes
13 Satoshi Tsuchida Ritsumeikan Yes
14 Sara Tomita Aoyama Yes
15 Shuta Tanaka ICRR Yes
16 Shigeo Kimura Tohoku Yes
17 Masahiro Nogami Aoyama Yes
18 Akira Mizuta Riken Yes
19 Yutaka Ohira Aoyama No
20 Norita Kawanaka Tokyo
21 Martin Lemoine IAP
22 Amir Levinson Tel Aviv
23 Christopher D. Matzner Toronto
24 Aleksander Sadowski MIT No
25 Yoshiyuki Inoue JAXA
26 Takashi Hosokawa Tokyo
27 Yuichiro Sekiguchi Toho
28 CANCEL
29 Sho Fujibayashi Kyoto Yes
30 Yuki Nishino Kyoto Yes
31 Junsei Tokuda Kyoto Yes
32 Nagisa Hiroshima Tokyo Yes
33 Shinpei Nishioka Kyoto Yes
34 Aya Bamba Aoyama No
35 Hirotaka Ito Riken Yes
36 Ken Osato Tokyo Yes
37 Daisuke Nakauchi Tohoku Yes
38 Chon Sunmyon Tokyo Yes
39 Akihiro Suzuki Kyoto Yes

Contact

Secretary: Junko Ishida <junko (at) post.kek.jp>
Theory Center, Institute of Particle and Nuclear Studies
KEK (High Energy Accelerator Research Organization)
1-1 Oho, Tsukuba 305-0801, Japan

Supported by

KEK
JSPS Grant-in-Aid for Scientific Research (B) 26287051
JSPS Grant-in-Aid for Specially Promoted Research 24000004
JSPS
Grant-in-Aid for Scientific Research on Innovative Areas 24103006
JSPS Grant-in-Aid for Scientific Research (A) 26247042